fbpx

JAK WYGLĄDA PIERWSZA WIZYTA U LEKARZA ORTOPEDY?

sie 4, 2020 | Ortopedia

Jak wygląda pierwsza wizyta u LEKARZA ortopedy?

 

Jeśli zadają sobie państwo pytanie o charakter pierwszej wizyty u ortopedy traumatologa, na pewno dotyczą państwa lub państwa bliskich specyficzne dolegliwości.

Charakter takiej wizyty zależy właśnie w dużej mierze od charakteru tych dolegliwości.

Zupełnie inaczej wyglądać będzie przebieg wizyty w przypadku nagłego urazu a inaczej w przypadku dolegliwości przewlekłych. Charakter wizyty zależy również od wieku pacjenta i jego stanu ogólnego, jak również od tego, czy na wizytę przyszedł świadom specyfiki swojego problemu i/lub wyposażony w dodatkowe wyniki badań.

Postaram się przybliżyć przebieg wizyty o charakterze ogólnym, która jednakże zawsze wygląda nieco inaczej w zależności od problemu, z jakim pacjent się zmaga. 

Jak się przygotować do wizyty u chirurga ortopedy?

Na wizytę u lekarza jeśli to możliwe, przyjdźmy przygotowani.

Jeśli posiadamy takowe dane, zabierzmy ze sobą informacje o historii naszej choroby, wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych. Oczywiście, jeśli spotkanie dotyczy nagłego urazu czy bólu, udajmy się do lekarza niezwłocznie. W sytuacji skręcenia czy złamania trudno mówić o wcześniejszym gromadzeniu kartoteki pacjenta a do prawidłowej oceny sytuacji konieczne jest wykonanie pilnych badań obrazowych. W przypadku rozległych urazów taka ocena ma miejsce zazwyczaj w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego i skoordynowana jest z pracą lekarzy innych specjalności oraz połączona z badaniami laboratoryjnymi i szeregiem procedur medycznych.

Wracając jednak do wizyty o charakterze ogólnym – jeśli nie posiadamy przygotowanej, spisanej historii choroby, ułóżmy sobie pokrótce chronologicznie w pamięci przebieg naszych problemów. To na pewno ułatwi specjaliście przeprowadzenie wywiadu lekarskiego. 

Jak  przebiega wizyta u lekarza ortopedy?

W pierwszej części wizyty lekarz zbierze od nas owe informacje i zapisze je w naszej karcie, zadając pytania pomocnicze i uzupełniające. 

O co może zapytać? O to, jakiej części ciała dotyczy problem i kiedy się pojawił oraz czy zmieniał się w czasie? Czy przyjmujemy leki i jakie? Czy mieliśmy przeprowadzane zabiegi chirurgiczne i jeśli tak, to kiedy? Czy cierpimy na choroby przewlekłe i od kiedy? Jakie choroby występują w rodzinie? To tylko wybrane z pytań. Bardziej precyzyjne dotyczą konkretnego urazu czy schorzenia i mogą dotyczyć naszego stylu życia, diety, aktywności fizycznej itd.

W drugiej części wizyty lekarz przeprowadzi badanie fizykalne. W zależności od natury naszego problemu ortopeda  może poprosić o odsłonięcie wybranej części ciała. Ubierzmy się zatem na wizytę komfortowo. Komfortowo, to znaczy tak, by umożliwić lekarzowi wygodne dla niego i niekrępujące nas przeprowadzenie badania dotykiem. W niektórych przypadkach konieczne będzie zdjęcie obuwia czy rozebranie się do bielizny. Jeśli taki charakter  wizyty stanowi dla nas problem i zawstydza nas, warto pamiętać, że w oczach  lekarza jesteśmy wymagającym pomocy pacjentem. Absolutnie nie będzie oceniał nas samych, naszej kondycji czy urody. Pamiętajmy – profesjonalista zajmuje się konkretnym problemem i koncentruje na precyzyjnej diagnozie i poradzie lekarskiej.

W trakcie badania fizykalnego lekarz ocenia sposób poruszania się pacjenta, ułożenie kończyn, ich ewentualne zniekształcenia czy drżenia. Może zadawać nam, w zależności od natury schorzenia, dodatkowe pytania oraz prosić o wykonanie pewnych czynności, takich jak np. skłonów i przysiadów. Może również wykonywać ruchy naszą kończyną i prosić o nacisk, któremu będzie się starał przeciwdziałać (stawić opór).  To pozwala na ocenę prawidłowości położenia i ruchomości stawów oraz siły mięśniowej pacjenta.

W ostatniej części wizyty lekarz przygotuje dla nas konkretne zalecenia. Mogą się wśród nich znaleźć prośby o uzupełniające badania obrazowe, diagnostyczne czy opinie innych specjalistów (np. w reumatologa czy neurologa). Ortopeda może nas skierować także do rehabilitanta. W uzasadnionych przypadkach lekarz może nam wręczyć również skierowanie do szpitala. Zazwyczaj na koniec spotkania wskaże również konkretny lub orientacyjny termin wizyty kontrolnej. 

Następnie lekarz zapyta nas, czy mamy do niego jakieś pytania. Nie bójmy się ich zgłaszać. Tylko wówczas wyjdziemy z wizyty świadomi swojego stanu, gotowi do podjęcia dalszych działań i świadomi walki o nasze zdrowie.