fbpx

Endoprotezoplastyka

Czym jest endoprotezoplastyka?

Endoprotezoplastyka to operacja ortopedyczna, która polega na wymianie elementów lub całego stawu kolanowego na sztuczny.  Zniszczone powierzchnie stawowe zastąpione zostają implantami wykonanymi na podobieństwo ludzkiego. Proteza zostaje dopasowana wielkością i kształtem do potrzeb i budowy ciała danego pacjenta.
Przeprowadzenie tego nowoczesnego zabiegu poprawia komfort życia i umożliwia pacjentowi powrót do sprawności. Zmniejsza przede wszystkim przewlekłe dolegliwości bólowe, jako że większość zabiegów endoprotezoplastyki wykonywana jest z powodu bolesnych zmian zwyrodnieniowych.

Co to jest endoproteza?

Endoproteza, czyli sztuczny staw, wykonana jest z metalu oraz wkładki ze specjalnego tworzywa, której zadaniem jest zmniejszanie tarcia pomiędzy elementami protezy. Elementy metalowe mogą zostać przytwierdzone do  kości specjalnym cementem lub zostają przygotowane do zrośnięcia (integracji) z kością.

Zastosowane przy produkcji protezy stopy, szczególnie tytan, mają charakter obojętny dla organizmu. Oznacza to, że są dobrze przez niego tolerowane. Są jednocześnie odporne na zniszczenia i zużycie. Co ważne, kształtem, charakterem dobierane są każdorazowo do potrzeb pacjenta.

Jakie są rodzaje endoprotezoplastyki?

Zabiegi endoprotezoplastyki dotyczą stawów:

 • kolanowego,
 • biodrowego.

Możliwe są zabiegi:

 • o charakterze pierwotnym – polegające na umiejscowieniu implantu w miejscu uszkodzonego stawu pacjenta,
 • a także tzw. zabiegi rewizyjne, przeprowadzone w sytuacji konieczności wymiany implantu z powodu jego uszkodzenia czy zużycia.

Można je podzielić również ze względu na stopień rozległości na:

 • całościowe –  takie, które zastępują cały zniszczony staw,
 • częściowe – kiedy umiejscawia się implant mocowany, tylko po jednej stronie zniszczonego stawu.

Ich podział uzależniony jest również od zastosowania cementu – dzielimy je wówczas na cementowe i bezcementowe.

Wskazania do zabiegu endoprotezoplastyki

Do najczęstszych wskazań do zabiegu należą zmiany zwyrodnieniowe.

Mogą mieć one:

 • charakter pierwotny, związany zazwyczaj z podeszłym wiekiem pacjenta,
 • charakter wtórny, związany z nieprawidłowościami w obrębie stawu, takimi jak choroby ogólnoustrojowe, neurologiczne, reumatyczne, neurologiczne, urazy i zwyrodnienia, nieleczone zwichnięcia wrodzone, otyłość, zaburzenia rozwojowe czy infekcje.

Co ważne, zabieg przeprowadza się dopiero, gdy wyczerpały się wszelkie inne możliwości leczenia i rehabilitacji. Szczególnie zalecany jest, gdy pacjent odczuwa:

 • Przewlekły ból, doskwierający również podczas odpoczynku w godzinach nocnych i nieprzemijający pomimo podania leków przeciwbólowych,
 • Sztywność, bolesność, zniekształcenia stawów, trzeszczenie, ograniczenie ich ruchomości,
 • Problemy z poruszaniem i podstawowymi czynnościami życiowymi, takimi jak ubieranie, czy wchodzenie po schodach.

Zabieg zalecany jest także przede wszystkim osobom starszym i mniej aktywnym fizycznieU osób młodych endoprotezoplastyka przeprowadzana jest w wyjątkowo trudnych przypadkach.

Diagnostyka przed zabiegiem i przygotowanie

Endoprotezoplastyka jest zabiegiem inwazyjnym czyli szerokim i zaawansowanym. Dlatego też wymaga odpowiedniej diagnostyki.  Obejmuje ona przede wszystkim konsultację z lekarzem specjalistą chirurgii urazowo-ortopedycznej. Przeanalizuje on stan pacjenta, historię jego choroby, oceni lub zleci badania obrazowe (RTG/USG/ wynik rezonansu). Oceni również możliwość bezpiecznego wykonania procedury w związku z ogólnym stanem pacjenta.

Przed zabiegiem niezbędne jest wykonanie badań krwi takich jak  morfologia, badania elektrolitów, funkcji krzepnięcia, funkcji nerek. Pacjent powinien także zaszczepić się przeciwko WZW-B. Co ważne, sugerowane jest zaprzestanie palenia papierosów a w przypadku znacznej nadwagi – redukcja masy ciała (odchudzanie).

Przeciwwskazania

Do najważniejszych przeciwwskazań należy ciężki stan ogólny pacjenta lub choroby  towarzyszące, rozległe i przewlekłe infekcje, w ym zakażenia skóry czy stawu w okolicy zabiegowej a także choroba zakrzepowa. Ponadto przeszkodą są rozległe żylaki, ciężkie zniekształcenia kończyny, zaawansowana osteoporoza czy otyłość.

Tak jak wspomniano, jednym z przeciwwskazań do zabiegu może być młody wiek pacjenta, który wpływa na szacowane wieloletnie użytkowanie protezy i konieczność późniejszej jego wymiany.

Przebieg zabiegu endoprotezoplastyki

Endoproteza wykonywana jest w znieczuleniu dokręgosłupowym lub ogólnym a decyzję co do jego rodzaju podejmuje lekarz w uzgodnieniu z pacjentem.

Zabieg trwa około 1-2 godziny. 

Jak przebiega?

 • Staw kolanowy lub biodrowy zostaje otwarty,
 • Usunięte lub przycięte zostają zniszczone elementy naturalnego stawu pacjenta, jednak w przypadku kolana zazwyczaj rzepka zostaje zachowana,
 • W miejsce usuniętego stawu umiejscowiony zostaje próbny staw w celu oceny  stopnia jego dopasowania do potrzeb pacjenta pod kątem rozmiaru i ruchomości,
 • Pomiędzy nowymi częściami stawu umiejscowiona zostaje także specjalna podkładka,
 • W razie potrzeby stosuje się cement mocujący implant do kości,
 • Po upewnieniu się do decyzji o wyborze protezy miejsce zostaje zszyte a w stawie czasami umiejscowione pozostają na dwie doby dreny (rurki odprowadzające nadmiar krwi i płynów),
 • Po zabiegu wykonywane są kontrolne badania krwi oraz zdjęcia rtg.

Rehabilitacja po zabiegu endoprotezoplastyki

Pierwsze zabiegi rehabilitacyjne wdrażane są już w pierwszej dobie po operacji. Do około 6 tygodni po nim pacjent powinien korzystać z kul łokciowych.

Po powrocie do domu ma on ograniczone możliwości poruszania się i potrzebuje pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności. Jest podatny na upadki, dlatego bardzo ważne jest przygotowanie  otoczenia pacjenta. Przydatne będą wszelkie poręcze i uchwyty. Z codziennej trasy powinny zniknąć także przedmioty grożące potknięciem.

Bardzo ważne jest stosowanie się do zaleceń lekarskich, początkowo polegających na odciążaniu stawu, przyjmowaniu leków przeciwbólowych i przeciwzakrzepowych. Późniejsze zalecenia skupiają się na ćwiczeniach z wykorzystaniem specjalnej szyny, spacerowaniu, pływaniu, spokojnej jeździe na rowerku stacjonarnym. Te aktywności oraz unikanie forsowania stawu umożliwią powrót do zdrowia. Szacowany jest on na około 3 miesiące. Należy pamiętać, że wskazane ograniczenia ruchowe dotyczą nawet prowadzenia samochodu.

Ewentualne powikłania

Bezpieczeństwo i jakość technik oraz stosowanych przy produkcji implantów materiałów jest dziś bardzo wysoka. Ze względu na inwazyjny charakter zabiegu zdarzają się jednak powikłania. Należą do nich te okołooperacyjne, związane z samym zabiegiem oraz późne. 

Te pierwsze znacznie ogranicza dokładna diagnostyka i wywiad z pacjentem oraz odpowiednie przygotowanie do zabiegu. 

Te drugie związane są z uszkodzeniami, zużyciem, obluzowaniem implantów  i wymagają wspomnianej już rewizji. Należy pamiętać, że wykonanie jej przez doświadczonego chirurga jest gwarancją jej poprawności, dokładności i bezpieczeństwa.

certyfikaty

ENDOPROTEZOPLASTYKA